Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Świdra to projekt, którego celem jest pozyskiwanie i udostępnianie wszelkiego rodzaju materiałów związanych z rzeką Świder i miejscowościami na jego brzegach.

W ramach projektu chcemy zbierać i udostępniać: fotografie, mapy, plany, dokumenty, nagrania i filmy dotyczące rzeki. Archiwum ma być również przestrzenią interakcji pomiędzy mieszkańcami różnych obszarów położonych nad rzeką – ich zaangażowanie jest niezbędne do tego, aby archiwum społeczne mogło funkcjonować i powiększać swoje zbiory.

Archiwum społeczne, w odróżnieniu od archiwów tworzonych przez instytucje, opiera swoje istnienie na zaangażowaniu społeczności lokalnej.

Jedną z głównych cech archiwum społecznego jest aktywne pozyskiwanie zbiorów od lokalnych pasjonatów, kolekcjonerów i wszystkich osób, które chcą podzielić się z innymi swoją wiedzą, zdjęciami i wszelkiego rodzaju materiałami o wartości historycznej i społecznej. Idea archiwum sięga również dalej – ma być ono narzędziem, które umożliwi odkrywanie i dokumentowanie górnych odcinków rzeki, które nie są aż tak znane mieszkańcom Mazowsza i nie funkcjonują w powszechnej świadomości tak jak otwocki odcinek.

Rzeka Świder, dzięki swojemu znaczeniu społecznemu i gospodarczemu była bardzo ważną osią osadniczą na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Bez rzeki Świder linia otwocka nie rozwinęłaby się jako region uzdrowiskowo-letniskowy. Świder w drugiej połowie XX wieku został w dużej mierze zaniedbany i zapomniany przez mieszkańców. Przed wojną pełnił on ważne funkcje na całej jej długości - świadczą o tym chociażby liczne młyny i pozostałości po nich wzdłuż rzeki. W 1978 roku na odcinku od Dłużewa do ujścia Świdra do Wisły utworzono rezerwat, którego zadaniem była ochrona unikalnej flory i fauny tych terenów.

Po latach zaniedbania i zapomnienia, rzeka Świder znów staje się ważna, ludzie interesują się coraz bardziej nią i stanem jej czystości, jednak jeszcze wiele jest do zrobienia. Chcemy, aby achiwum przyczyniło się do poprawy jakości rzeki. Jeśli ludzie poznają wartość otaczającego ich dzedzictwa, będą mogli je docenić i przyczynić się do jego ochrony.

Istnienie archwium społecznego zależy w dużym stopniu od zaagnażowania społeczności lokalnej,

dlatego zachęcamy wszystkich do dzielenia się z nami wszelkimi materiałami dotyczącymi Świdra. Gwarantujemy, że zostaną one wykorzystane z poszanowaniem praw autoskich. Stwórzmy razem bazę, która pozwoli zachować pamięć o tych terenach.

Materiały z opisem prosimy przesyłać na adres:
chodznadswider@gmail.com