Chodź nad Świder to stowarzyszenie, które powstało w kwietniu 2014 roku.

Jesteśmy ludźmi o różnych pasjach, wykształceniu i kompetencjach, ale wszyscy mamy bzika na punkcie Świdra i tego, co lokalne.

Świder zawsze wpływał na życie ludzi na jego brzegach

- młyny wodne umożliwiały mielenie zboża na mąkę, wiklina zapewniała materiał do plecenia koszy, wreszcie rzeka zadecydowała o rozwoju regionu jako letniska i uzdrowiska. Dziś może się wydawać, że nie jesteśmy już zależni od Świdra. Naszym zdaniem jednak jest inaczej i stąd chęć do działania.

Trzy główne pola naszej aktywności to:

animacja kultury

chcemy działać wraz ze społecznością lokalną na rzecz najbliższego otoczenia, którego symbolem jest Świder.

badania etnograficzne

chcemy poznać bliżej lokalne historie, tradycje i po prostu ludzi znad rzeki.

promocja regionu

chcemy zapraszać do siebie innych, bo mamy się czym chwalić!

STATUT